• 02.02

 • 10.10

  Europörssi 6/2017

  Lue Powerflow HE viskositeetti-indexi kirjoitus Täältä.

   

  aug

 • 16.05

  Europörssi 5/2017

  Lue uusista API CK-4 ja FA-4 Phillips 66 dieselmoottoriöljyistä Eropörssi 5/2017.
  Sivut 122-124

   

  Europ

 • 01.12

  Nya API klassifieringar för Phillips 66 tunga dieselmotoroljor

  Phillips 66 nya tunga dieselmotoroljor får nya klassifikationer API CK-4 / FA-4 och kommer att lanseras ännu inom 2016. Den nya formuleringen CK-4 jämfört med föregående CJ-4 klassificeringen har 40% bättre oxidations tålighet, bättre skärförmåga och bättre slitage skydd, kompatibilitet med de nyaste maskinerna 2017 samt äldre utrustning och har mindre utsläpp samt en betydande bränslebesparing. CK-4 viskositet fortsätter med 15W-40 och 10W-30. FA-4 klassificeringen har en lägre viskositet 5W-30 och 10W-30 och därmed framkallats med tanke på bränslebesparing. Guardol ECT API CJ-4 dieseloljan har redan från förut högt anti-slitage skydd och den ny Guardol ECT CK-4 formuleringen förbättrar slitage  skyddet med ytterligare 40% . Nya Guardol ECT FA-4 förhindrar 40% bättre slambildning och motorslitage än sin föregångare CJ-4. Bränsleeffektiva och hållbara motoroljor, inga kompromisser.

   

  Phillips 66 ersätter därmed hela CJ-4 klassificering med CK-4 och FA-4 och API klassificeringar!

 • 24.09

 • 06.09

  MAUS Aerosol brandsläckare nu i Finland

  Ab OCS Oil Company Scandinavia Ltd har återigen hittat en enastående produkt för den inhemska marknaden. MAUS Aerosol Firefighter är tillverkad i Asian men marknadsförs via mausxtin.com i Sverige.

  Teknologin bakom MAUS Xtin Klein utvecklades när det ryska rymdprogrammet skulle ta fram ett brandskydd för sina kosmonauter. Eftersom en konventionell brandsläckare orsakar släckrester som pulver och skum så utvecklades den aerospace teknologi som ligger bakom MAUS Xtin Kleins förmåga att släcka eld med kaliumbaserad aerosol.

  CE-märkning är en produktmärkning inom EES. Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne (’i överensstämmelse med EG-direktiven’). En produkt med CE-märkning får säljas i EES-området utan ytterligare krav. Förutsättningarna för att få CE-märka en produkt är att: Produkten överensstämmer med grundläggande krav på exempelvis hälsa, säkerhet, funktion, miljö. Föreskriven kontrollprocedur har följts. MAUS Aerosol Firefighter är CE märkt

 • 03.06

 • 25.04

  Conoco, 76 och Phillips 66 produktlinjer kombineras till ett namn, Phillpis 66!

  Från 07/01/2016 blåser det förändringarnas vindar i vårt företag. Conoco, 76 och Phillips 66 produktlinjer kombineras till ett namn, Phillpis 66. Detta innebär i praktiken att vi får hela ovanstående smörjmedelsarsenal till vårt förfogande samt helt nya produkter som kommer att tilläggas i vårt sortiment. Alla Conoco produkttyper förblir oförändrade och förblir högklassiga. Även två nya API CK - 4 och FE - 4 klassificeringar för tung dieselolja kommer mot slutet av 2016 samt helt nya klassificering av personbilsoljor samt för motorcykel/ATV. Hela utseendet på linjen kommer att moderniseras. Burkar och fat kommer att få en silver färg och lådorna får en modern matt svart look. Det kommer alltrså att vara en hel del förändringar men följ med uppdateringarna här på vår webbsida.

  Mvh,

  Andre´ Erickson
  Chief Executive Officer/TJ/VD
  Ab OCS Oil Company Scandinavia Ltd
  Certified Phillips 66 marketer


 • 21.08

  OCS Oil erbjuder nu högvalitets kedjeolja!

  OCS ökar sitt utbud av kvaliteprodukter med EKOKEM kedjeoljor. Nu får man äntligen från oss kvalitets kedjeoljor för harvester svärd och smörjning för motorsåg. I Jämsänkoskis fabrik tillverkas ny olja från återvunna smörjmedel. Råvarorna är tex. hydrauliska-, cirkulationssmörjnings-, växellåds och turbinoljor som rengörs och tillförs tillsatser i vår process i huvudsak för såg och skogsmaskinentreprenörers användning. Ständiga kontroller och tester garanterar kvalite' och tillgänglighet. Välkommen att fråga offert.

 • 01.04

  OCS & Grease Warehouse sammarbetar

  Ab OCS Oil Company Scandinavia AB har ingått ett avtal med Amerikanska vaselinfabrikören Grease Warehouse för marknadsföringen av deras Royal Brand vaselinprodukter i Finland. Vi kan nu bättre betjäna våra kunder som har hydrauliska hammare med en hög kvalitets vaselinprodukt.

 • 18.08

  OCS presenterar Zaurac 4-30

  Ab OCS Oil Company Scandinavia Ltd har inkluderat en ny kvalitetsprodukt i sitt produkturval. I Finland tillverkad Zaurac 4-30 LED arbetsljus håller för brutala stötar, vibrationer, syror, oljor, och är testad till 20 djup. Ljusmängden 3000 lumen med 4500 K tillför dagsljus till natten som förhindar trötthet.

 • 12.06

  OCS har utvecklat en helt ny Bio Borrolja för borrning av jordvärme och vattenbrunnar

  Ab OCS Oil Company Ltd Scandinavia Ltd har för första gången i sitt företags historia utvecklat en egen produkt för den finska marknaden.

  När energikostnaderna snuddar kostnader ovan molnen så har intresset för geotermisk billig energi stigigt enormt. Därför så är jordvärmen inkluderad i många nybyggen, egnahemshus samt konstuktionsplaner för kommerciella byggnader. Genom detta har borrningsetrepenörernas arbete ökat och samtidigt frågor uppkommit om miljöaspekter gällande smörjmedel som används under arbetet och som spiller ut i naturen. Dagens smörjmedel är inte alltid gynnsamma för naturen och det är därför vi har tagit fram en produkt som fungerar året runt utan att kopromissa maskiners funktion samt skonsam mot naturen. Var vänlig kontakta oss för mer information.

 • 28.05

  OCS Oil har utökat sitt produktsortiment med inhemska Ad Blue Air1 ®

  OCS Oil har utökat sitt produktsortiment för att bättre kunna betjäna våra kunder. Du får nu av oss inhemsk högkvalite'  Ad Blue Air1® Urea.

  Du kan beställa Ad Blue Air1®  i  200-liters fat eller i 1000L IBC container.
  Be om offert 010 322 4111 eller skriv till oss på  info@ocsoil.fi.

  Välkommen!
 • 14.03

  OCS Oil och S & N utökar sitt samarbete

  OCS Oil och S & N företaget och dess Valvoline representation expanderar. Ab OCS Oil Company Ltd Scandinavia kan nu ännu bättre betjäna sina kunder och erbjuda mycket högkvalitativa smörjmedel till mycket konkurrenskraftiga priser. I den hårdnande konkurrensen på oljemarknaden kan vi genom resursfullt samarbete mellan företagen förstärka vår position och därmed hålla prisnivån till våra kunder så förmånlig som möjligt. OCS utökar sitt produkturval för den tunga,- samt för lätta trafiksektorn samt i och med detta samarbete erbjuder ett bredare sortiment av högkvalitativa produkter till ett överkomligt pris även om kunden direkt köper från  S & N eller Ab Scandinavia OCS Oil Company Ltd.

 • 19.05

  OCS Oil erbjuder nu ABNET rengöringsmedel

  Ab OCS Oil Company Scandinavia Ltd är mycket stolt över att få presentera tvättmedlet ABNET!

  ABNET är en helt ny typ av rengöringsmedel. ABNET har haft som mål att göra ett alkaliskt rengöringsmedel för att bryta upp strukturen i fett och smuts på ett helt annat sätt än konventionella lösningsmedelsbaserade tvättmedel. ABNETS hemlighet är bla. i olika kemikaliers blandning som inte var möjligt tidigare. ABNET är biologiskt nedbrytbart rengöringsmedel som är miljövänligt.


  Välkommen att fråga testflaska

 • 29.07

  ILSAC GF 6 Update

  Bränslebesparing, bränslebesparing, bränslebesparing!

  Som förut i utveckling av motoroljor, finns fortsatt betoning på tre nyckelfunktioner för GF-6 oljor: förbättrad bränslebesparing, minskade utsläpp och ökad hållbarhet i oljan. För konsumenten kretsar den största förändringen
  runt bränslebesparing och särskilt utvecklingen av en ny SAE 16 viskositet.

  Några japanska OEM (Original Engine Manufacturer) har drivit utvecklingen av en motorolja med lägre viskositet än SAE 20 för förbättrad bränsle-ekonomi. Lägre viskositets oljor har en mindre inre friktion och därmed bidrar till förbättrad bränsle ekonomi. SAE (Soiciety of Automotive Engineers) godkände nyligen en ny SAE 16 viskositet med ett minimum hög-temperatur/high-shear (HTHS) viskositet 2,3 cP, vilket är lägre än 2,6 cP minimum för SAE 20. Denna förändring introducerar en signifikant skillnad med tidigare ILSAC prestanda.

  Den största oron med en SAE 16 viskositet är motorhållbarhet som är traditionellt konstruerade för att fungera med en olja som har en HTHS viskositet av 2,6 cP eller högre. Eftersom denna nya olja har en lägre HTHS viskositet än nuvarande SAE 20 oljor befarar flera OEM att en sådan olja inte kommer att ha en tillräckligt tjock oljefilm för att skydda deras motorer avsedda för högre oljeviskositet. Därför kommer SAE 16 viskositets oljor inte att rekommenderas att användas i motorer från alla maskinbyggare. För att undvika förvirring bland konsumenterna och felaktig tillämpning av den nya kategorin, kommer det att finnas två versioner av ILSAC GF -6: GF - 6A för oljor med 2,6 cP eller högre HTHS viskositet och GF-6B för oljor med lägre HTHS viskositet.

  GF - 6A är den logiska efterföljaren till ILSAC GF -5, med viskositetsgrader SAE 0W - 20, 0W - 30, 5W - 20, 5W - 30 och 10W - 30, samt samma HTHS viskositet som för närvarande används. GF - 6A oljor kommer att vara funktionsdugliga i dessa viskositetsgrader. GF - 6B kommer att omfatta SAE 0W -16 och SAE 5W -16 viskositet med ett minimum HTHS viskositet av 2,3 cP. GF - 6B oljor rekommenderas inte för äldre motorer.

 • 25.09

  World Wide Fuel Charter 2013

  (Obs, Google översättning)

  ACEA och globala partners biltillverkaren förnya efterlyser globala bränslen harmonisering

  Representera fordonet och motortillverkare från hela världen , är ACEA och World Wide Fuel Charter kommitté glädjen att presentera den femte upplagan av World Wide Fuel Charter .

  Stadgan grundades först 1998 för att öka förståelsen för de behov bränslekvalitet av motorfordon och motorteknik samt att främja bränslekvalitet global harmonisering i enlighet med dessa behov . Viktigt matchar stadgan bränslespecifikationer till fordonet och motorn specifikationer som krävs för att möta olika kunders behov runt om i världen .

  Den femte upplagan introducerar Kategori 5 för marknader med avancerade krav på avgasrening och bränsleeffektivitet . Eftersom många länder att vidta åtgärder för fordon och motorer för att uppfylla strikta standarder bränsleekonomi utöver de strängare utsläppsnormer kommer kategori 5 , vilket höjer den lägsta Researchoktantal ( RON ) på 95 , möjliggöra vissa bensin teknik som kan bidra till att öka fordon och motorns verkningsgrad . För dieselbränsle , innehåller denna kategori ett högkvalitativt kolväte - bara specifikation som drar nytta av egenskaperna hos vissa avancerade biobränslen, exempelvis vattenkraft - behandlad vegetabilisk olja ( HVO ) och Biomass -to - Liquid ( BTL ) , förutsatt att alla andra specifikationer respekteras och den resulterande blandningen uppfyller definierade lagstadgade gränser .

  Övriga förändringar från den tidigare utgåvan inkluderar en ny testmetod för spårmetaller och en uppdaterad tabell bensinens flyktighet . Betydande förändringar avser biodiesel : stadgan tillåter nu upp till 5 % biodiesel i volym i kategori 4 diesel , har nya bränsle diesel gränser Oxidationsstabiliteten och inkluderar en alternativ oxidationsmetod stabilitet testet med korrelationer till andra metoder . Charterhouse nu också referenser E100 och B100 riktlinjer från World Wide Fuel Charter kommittén under 2009 .

  Som länder går mot strängare fordon och krav motor , fortsätter bränslekvalitet roll i att bevara funktionaliteten av fordon och motorer att växa . Svavel - fria och metall - fria bränslen Remain kritiska förutsättningar för ett ultra - rena , effektiva och hållbara system för utsläppskontroll . De mest avancerade fordon och motorer kräver det bästa bränslet kvalitet - som representeras i kategori 5 - att möta Deras design potential .

  Kommittén uppskattar de många kommentarerna inline till samråd versionen av denna nya upplaga av stadgan , de har hjälpt till att göra det till en bättre handling . Vi ser fram emot att arbeta med alla intressenter för att stödja de harmoniserade specifikationerna för bränslekvalitet för fortsatt nytta för samhället .

 • 13.09

  Ny API klassifiering föreslås för 2016.

  Nästa API klassifiering för Dieselmotorolja föreslås för 2016.

  Vi håller dig informerad om de senaste branschnyheterna inom smörjmedel och meddelar om en uppdatering på PC-11 vilken är nästa API kategori som kommer att föreslås för 2016.

  Det föreslagna PC-11 kategorin återspeglar behovet av följande:

  Ny amerikansk standard för bränsleeffektivitet gällande tungtrafik.
  Förnyande av nuvarande motortester som blir föråldrade.
  Förbättringar i mekaniskstabilitet, termisk stabilitet och biodiesel kompatibilitet.

  Dessutom kommer denna nya API-kategori att sannolikt för första gångeninkludera en "bränsleekonomi" SAE XW-30 med en låg HTHS (hög temperatur / hög skjuvning) krav. Som ett resultat, kan det finnas två versioner av SAE xW-30 olja.

  Läs mer i detalj här (Eng) pdf

 • 01.01

  CONOCO NU I VALTRA BUTIKER

  Ab OCS Oil Company Scandinavia Ltd och AGCO FINLAND OY gör OCS OIL historia 1.1.2013 när Valtra Oy tog CONOCO högkvalitativa smörjmedel och TUBI vaselinpressar till sitt produktutbud. Nu är det även enklare för dig att hitta högkvalite CONOCO produkter nära dig. Hitta din Valtrabutik här.

 • 29.03

  ILSAC GF-5: Ny API standard för bensinmotoroljor

  De senaste standardiseringen förr bensinmotoroljor
  ILSAC (1) GF-5 blev officiellt 1.10.2010. ILSAC GF-5 uppfyller
  prestandakrav för motoroljor i bilar tillverkade efter 2011.

  ILSAC GF-5 möter tre nya prestandaförbättringar jämfört med den tidigare ILSAC GF-4 klassificeringen:
  (1) Förbättrad bränsleekonomi
  (2) förbättring av motoroljans hållbarhet, i ​​synnerhet kolvens
       renlighet och förebyggande av slambildning
  (3) förbättrat skydd för katalysatorer

  ILSAC GF-5 uppfyller kraven och kompatibilitet med E85-bränsle, samt förbättrat skydd för
  turboladdare (avlagringar).


  Klicka på länken (Eng) PDF format:

 • 16.03

  Ny API kategori CK-4 ja FA-4 för dieselmotorolja

  In an effort to keep you apprised of the latest industry news, we want to share an update on PC-11, the next API heavy duty engine oil service category proposed for 2016.

  It’s now official! Implementation of PC-11 will result in the creation of two new API service classifications: CK-4 and FA-4. Products meeting these classifications will be available at first licensing in December 2016. CK-4 will provide improved performance over the traditional protective features of CJ-4. The new fuel efficient FA-4 category, specific to xW-30 grades, must pass the same qualification tests and limits as CK-4.

  As a quick review, the three main drivers for the new and expanded PC-11 service categories are:

      -New U.S. fuel efficiency standards for heavy-duty on-road trucks
      -Replacement of current engine tests that are becoming obsolete
      -Improved oil quality in terms of shear stability, thermal stability, aeration control and oxidation control

  Split Category

  The new API Service Category now provides choices for SAE xW-30 oils.

     CK-4 SAE xW-30 oil will remain unchanged compared to the current CJ-4 minimum HTHS viscosity requirement of 3.5 cP. This oil would be backward compatible with engines built prior to the 2017 model-year.
      FA-4 SAE xW-30 oil provides fuel economy by formulating to the lower HTHS viscosity of 2.9-3.3 cP. Caution is warranted in choosing between these options. Generally speaking, FA-4 products are intended to be used with the next generation of engine technology. OEM assessment of the FA-4 classification is currently underway and backwards compatibility is yet to be determined. Moreover, FA-4 products MAY end up being limited to certain engine designs in specialized service. Some off-road and agriculture OEMs are not likely to support the use of low HTHS oils in their engines because of durability concerns.

  Improved performance of PC-11 oils is needed to ensure protection for the increasingly demanding conditions from today's engines. Among other things, new engines will operate with much higher sump temperatures. Some of the new engines may be equipped with active oil temperature control which at times may heat the oil.

  Universal Oils

  In addition to the split of CK-4 and FA-4, also new for 2016 is the chemical restrictions placed on HDEOs dually qualifying for gasoline application. Over concerns of catalytic converter poisoning, a Phosphorous Limit of 0.08 wt% max. will be imposed. Phosphorous based chemistry has long been demonstrated to be an extremely effective anti-wear agent. As such, novel chemistries have been developed in response to this restriction. Consumers who have off-road or otherwise place extreme demands on the oil may choose a “diesel only” fluid versus a universal oil.

  Phillips 66 Lubricants will have a complete line of market-leading PC-11 products suitable for the full spectrum of customer needs. Extensive evaluations in the field and the lab have allow us to seek out the best performing technologies and optimized formulations for this challenging next generation of Heavy Duty Diesel Engine Oils.