x
Denna sida använder cookies. Genom att fortsätta navigera på webbplatsen godkänner du denna användning. Läs vår policy för cookies.Godkänn
 • API och ACEA klassificeringar

  Bensinmotoroljor API

  SN: År 2011 i kraft kommen klass för bensinmotorer. SN oljorna förbättrar bränsleekonomin, skyddar avgasreningsteknik samt dess komponenter samt turbo. Är fullt kompatibel med E85 bränsle.

  SM: Kvalitetsklass som började användas 2004. För alla motorer som är i bruk. I denna klassificering har oljeförsurnings-, förbruknings- och fällningsförebyggande egenskaper förbättrats, liksom prestanda vid låga temperaturer samt bränsleekonomin. Vissa oljor i klassificeringen kan även uppfylla det senaste ILSAC GF-kravet på bränslebesparing. I bensinmotorer kan man alltid använda olja av högre kvalitet än den som tillverkaren rekommenderar. Det är självklart att det för äldre motorer inte har krävts kvalitetsklasser som inte har tillkommit förrän senare. Det finns bara fördelar med att använda en modern olja av bättre kvalitet.

  SL: Motorer från 2004 och äldre. Motortester och testmetoder samma som i SJ-klassen, men med hårdare krav vad gäller avlagringar på grund av höga temperaturer och på lägre bensinförbrukning.

  SJ: Motorer från 2001 och äldre. Motortester och testmetoder samma som i SH-klassen, men med krav på lägre avdunstning och lägre fosforhalt.

  SH: Motorer från 1996 och äldre. Motortest och gränser samma som i SG-klassen, men mycket strikt definierade och övervakade testmetoder gör den betydligt mer krävande.
  SG: Kräver bättre egenskaper vad gäller slitage, renhet, sotbildning och livslängd än tidigare klassningar. Från och med 1989 kvalitetskrav i många bilar.

  SF: Typiskt krav för bensinmotorer av årsmodell 1980-1988.

  SE:Typiskt krav för bensinmotorer av årsmodell 1972-1980.

  SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG ja SH: Används inte längre.


  Heavy Duty Dieselmotoroljor API

  CK-4: API Service Category CK-4 beskriver oljor för användning i fyrtaktsdieselmotorer som är utformade för att uppfylla 2017 och Tier 4 avgasutsläpp standarder samt för tidigare årsmodell dieselmotorer. Dessa oljor är formulerade för användning i alla applikationer med dieselbränslen i svavelhalt upp till 500 ppm (0,05 viktprocent). Användningen av dessa oljor med mer än 15 ppm (0,0015 viktprocent) svavelbränsle kan emellertid påverka hållbarhet och / eller oljeavloppsintervall för avgasreningssystemet. Dessa oljor är särskilt effektiva för att upprätthålla hållbarhet för utsläppskontrollsystem där partikelfilter och andra avancerade efterbehandlingssystem används. API CK-4 oljor är utformade för att ge förbättrat skydd mot oljans oxidation, viskositetsförlust på grund av skjuvning och oljebeläggning samt skydd mot katalysatorförgiftning, partikelfilterblockering, motorslitage, kolvavsättningar, nedbrytning av pumparhet i låga och höga temperaturer samt mot sotrelaterad viskositetsökning. API CK-4 oljor överstiger prestandakriterierna för API CJ-4, CI-4 med CI-4 PLUS, CI-4 och CH-4 och fungerar i motorer som kräver tidigare API-kategorier. Vid användning av CK-4-olja med högre än 15 ppm svavelbränsle, kontakta motortillverkaren för rekommendationer om serviceintervall.

  CJ-4: Presenterades 2006. Amerikanska motorer med låga utsläpp som är konstruerade för att uppfylla 2007 års avgasbestämmelser. Framför allt avsedd att användas med bränsle som innehåller mindre än 15 ppm svavel tillsammans med dieselpartikelfilter. Ersätter API CI-4, CI-4 Plus, CH-4, CG-4 och CF-4. I alla fyrtakts dieselmotorer kan man använda olja av högre klass än den rekommenderade, vilket ger motorn ett ännu bättre skydd mot slitage, korrosion och liknande. I tvåtakts dieselmotorer måste man använda den kvalitet som tillverkaren rekommenderar. Motorolja uppfyller i allmänhet API-bestämmelserna både för bensin- och dieselmotorer. En olja kan t.ex. ha API-klass SJ/CF. Det betyder att oljan uppfyller eller överträffar API SJ kvalitetskrav för bensinmotorolja och även lämpar sig för dieselmotorer som kräver API CF. Om oljans API-klass är CG-4/SH är oljan lämplig för dieselmotorer i tung drift och bensinmotorer där SH är tillräckligt – under förutsättning att oljan även uppfyller viskositetskraven.

  CI-4: Presenterades 2002. Amerikanska motorer med låga utsläpp som är konstruerade för att uppfylla 2004 års avgasbestämmelser. Speciellt för motorer med avgasåtervinning (EGR). Ersätter CD, CE, CF-4, CG-4 och CH-4.

  CH-4: Presenterades 1998. Amerikanska motorer med låga utsläpp som är konstruerade för att uppfylla 1998 års avgasbestämmelser. Ersätter CD, CE, CF-4 och CG-4.

  CG-4: Amerikanska motorer med låga utsläpp. Ersätter CE och CF-4.

  CF-2:2-takts dieselmotorer Ersätter C-II.

  CF: Ersätter CD-klassen. Motorer som använder bränsle med hög svavelhalt.

  CF-4: Överstiger CE-kraven vad gäller oljeförbrukning och kolvförorening.

  CE: Uppfyller kraven i tidigare klasser och har dessutom utvecklats speciellt för förhållanden där motorn måste köras med lågt varvtal och mycket tung last eller med högt varvtal och hård belastning.

  CD-II: 2-takts dieselmotorer

  CD: Laddade fyrtakts dieselmotorer i tung drift. Effektiva tillsatser mot slitage och fällning samt mot rost och korrosion vid användning av bränslen med olika kvalitet.

  CC: Lätt dieseldrift. Oljan innehåller tillsatser mot fällning på grund av hög temperatur samt mot rost och korrosion.


  API-klassning av växellåds- och differentialolja


  ACEA-klassning av diesel motorolja

 • Teknisk Terminologi

  Dessa beskrivningar är generella och teknisk data kan variera.

  A

  Acid Number eller Total Acid Number
  - Är ett mått på de sura egenskaperna hos en olja. Syratalet av en olja ökar under livslängden av oljan på grund av syra uppbyggs i oljan.

  AGMA
  - American Gear Manufacturers Association

  Anti-wear additiv
  - Är en tillsats som används för att minska mängden av slitage mellan två glidytor genom reaktion med metallytan att bilda en film. Zink (dialkyl ditiofosfat) är den vanligaste typen som används.

  API
  - American Petroleum Institute

  Aska eller sulfaterad aska
  - Är ett mått på rester kvar efter förbränning av en olja. Metall (kalcium och magnesium) rengöringsmedel och (zink) tillsatser som minskar slitage, bidrar till askhalten i oljan.

  ASTM
  - American Society for Testing and Materials. Denna grupp fastställer många av de testmetoder som används av laboratorier för att utvärdera oljor och fetter.

  Självantändningstemperatur (AIT)
  - Är den temperatur till vilken en olja kan upphettas innan den kommer att självantända, även utan en antändningskälla. AIT sker vid en högre temperatur än flampunkten av en olja.

  B

  Base Number eller Total Base Number
  - Är ett mått på de basiska eller alkaliska egenskaperna hos en olja. TBN värdet minskar  i oljan under livslängden för att oljan konsumerar vissa av tillsatserna i oljan.

  Base Oil eller Basmaterial
  - Är den smörjande delen av oljan ellet fettet.  Det kan vara mineral (raffinerad ur råolja) eller syntetiska (tillverkad, kemiskt modifierad).

  Brookfield-viskositet
  - En låg temperatur viskositet används för att utvärdera hydrauloljor och växellådsoljor.

  C

  CCS (Cold Cranking Simulator)
  - Kallstart simulator. Är en låg temperatur viskositets simulator som används för att utvärdera kallstart av motoroljor.

  Centistoke
  - (CSt) En generell enhet för kinematisk viskositet. Lika i värde till ett mm2 / s.

  CP
  - (CP) En generell enhet för absoluta eller dynamiska viskositet. Resultat från Brookfield, kallstart Simulator och Mini Rotary viskometrar ger resultat i cP. Lika värde som en milli Pascal sekund (mPa.s).

  CGSB
  - Canadian General Standards Board, fastställa standardmetoder i laboratorietester för Kanada.

  Channel Point
  - Är den lägsta temperatur vid vilken en olja kommer att sjunka ihop tillbaka in i en kanal skuret genom oljan. Det används för att simulera när kuggarna rör sig genom kall olja.

  COC
  - Cleveland Open Cup Method, som används för smörjoljor.

  Compounded Oil
  - Är en smörjolja innehållande (naturliga eller syntetiska) fett tillsatser.

  D

  Demulgeringsförmåga
  - Är förmågan hos en olja för att tillåta vatten att separera (drop-out).

  Droppunkt
  - Är den högsta temperaturen som ett vaselin kan värmas upp till innan en oljedroppe separerar (och droppar) från fett (enligt föreskrivna villkor).

  E

  EP-Extreme Pressure
  - Är en term som används för att beskriva en olja eller fett, som innehåller en tillsats som används för att skydda metallytor mot tung belastning och stötbelastning genom att reagera med metallytan för att minska potentiella skador. Vanlig i växellådsoljor och mångsidiga vaseliner.

  F

  Fyra (4) Ball Test
  - 4 Ball Wear test mäter slitage skydd i ett smörjmedel genom att mäta ärr diameter på fyra stålkulor. En mindre ärr diameter indikerar bättre skydd mot slitage.

  4 kulor EP
  - Testet mäter extrem tryck bärförmåga av ett smörjmedel. En högre belastning orsakar svetsning av kulorna (svetslast) och en högre beräknad Belastnings-/slitageindex (LWI), bestäms före svetsning, indikerar bättre EP skydd.

  Flampunkt
  - Är den lägsta temperatur vid vilken en olja skapar tillräckligt brandfarlig ånga för att antändas i närvaro av en gnista, men inte upprätthålla en låga.

  I

  ISO
  - International Standards Organization

  L

  Lubricant
  - En olja eller ett fett eller fast substans som används för att minska friktionen mellan två rörliga ytor i kontakt.

  M

  Mineralolja
  - Är basolja (eller basmaterial) härstammar direkt från råolja som renas i ett raffinaderi. Den råa oljan renas upp med olika lösningsmedel extraktion, hydrofinishing, hydrobehandling och avvaxningsprocesser och separeras i olika viskositetsgrader.

  MRV
  - Mini Rotary Viscometer, är en låg temperatur viskositet används för att mäta förmågan hos en olja att pumpas inom en bilmotor. Det används för att förhindra att motorn går "torr" under motorns start-up.

  N

  Neutralisationstal
  - Är en annan term som används för att hänvisa till antingen syra-eller bastalet av en olja.

  NLGI
  - National Lubricating Grease Institute.

  P

  PMCC
  - Pensky-Martens Closed Cup Method, som används för bränsle och smörjmedel som innehåller lättare lösningsmedel.

  Penetration
  - Används för att bestämma NLGI numret (hårdhet eller styvhet) av ett vaselin, t.ex. a NLGI 2 smörjfett.

  R

  R & O
  - Är en olja innehållande huvudsakligen bara en rost och oxiderings hämmande tillsats. Den kan innehålla en skumdämpande tillsats, men kommer inte att innehålla en antislit eller EP-tillsats.

  S

  SAE
  - Society of Automotive Engineers.

  Lösningsmedelsextraktion
  - Raffinerad för mineralbasoljor som används för att avlägsna oönskade kemiska komponenter.

  STLE
  - Society of Tribologists and Lubrication Engineers.

  Sulfaterad aska
  - Se aska.

  Syntetisk
  - Gjort av människan, strukturellt förändrad (ej naturligt förekommande) basolja. Olika kemiska typer förekommer med olika egenskaper.

  Synthetic Blend
  - Är en formulerad smörjolja som innehåller både mineralbasolja och syntetisk basolja. Andelen mineralolja i syntetisk olja kan variera inom vida gränser.

  T

  TAGCC
  - Tag Closed Cup Method, som används för lösningsmedel

  Timken OK Load
  - Är ett mått på extremt tryck.  (EP) egenskaper hos ett vaselin eller olja. "OK Timken Load" är den tyngsta belastning som en film av smörjmedel kan uppnå utan bristningar under testförhållanden. Provresultaten kan skilja sig avsevärt.

  Total Acid Number (TAN)
  - Acid Number avgör hur sur en motorolja blir under bruk mot slutet av sin livslängd. Bestämd i laboratoriemiljö jämförs ofta med TBN

  Total Base Number (TBN)
  -TBN är det tal som visar hur mycket smörjförmåga fortfarande finns kvar i den använda motoroljan. Bestämd i laboratoriemiljö jämförs ofta med TAN