• Affärsmodell

    Ab OCS Oil Company Scandinavia AB har marknadsfört premium smörjmedel till tunga arbetsmaskiner i Skandinavien sedan 1979 och strävar efter högsta kvalitet i produkter och tjänster.
    Vi
    tror på ärlig affärspolitik och verkar genom mod och ödmjukhet för att ständigt förbättra verksamheten.