x
Denna sida använder cookies. Genom att fortsätta navigera på webbplatsen godkänner du denna användning. Läs vår policy för cookies.Godkänn
 • Phillips 66 Garanti

  Phillips 66 garanti  (CONOCO Smörjmedel)

  Phillips 66 Commersial  Lubricants Division garanterar att dess smörjmedel smärkesvaror uppfyller  specifikationerna  som anges av Phillips 66 för varje produkt  samt att de är fria från defekter . Därför kommer Phillips 66 att ersätta för delar och arbete som bedöms nödvändigt för att reparera skador på motorer eller andra delar av utrustningen  om det bevisas att skadan orsakats uteslutande och direkt genom ett brytande av denna garanti från Phillips 66 .

  Denna garanti skyddar din utrustning mot smörjmedel relaterade fel så länge som:

  • Den har fått service med en Phillips 66 - märkes smörjmedel , förutsatt att
    utrustningen används under normala driftsförhållanden och underhållits enligt
    tillverkarens rekommendationer .

  • Den produkt som används bekräftas av Phillips 66 som en av sina
    märkesvaror smörjmedel.

  • Den produkt som används är rätt smörjmedel för din utrustning.

  • Motorn eller utrustning användes enligt de rekommendationer motor- eller
    maskintillverkaren för angivna gällande servicetidpukter hållits.

  • Byte av smörjmedel såsom motor- eller  maskintillverkarens rekommendationer
    för angivna servicetidpukter.

  • Skriftlig dokumentation eller dokumentation om underhåll tillhandahålls
    som visar att motorn eller utrustningen fått service och underhåll med
    jämna mellanrum angivet enligt tillverkarens rekommendationer.

  • Korrekt smörjmedelsnivå har bibehållits i motorn eller i utrustning genom
    dokumentation

  • Historik av använda smörjmedel smärken och typer som använts under
    motorns- eller utrustningens livslängd tillhandahålls inklusive datum för
    senaste användning av annat märke före byte till Phillips 66 - märkes
    smörjmedel.

  • Phillips 66 har försetts med ett nytt och använt oljeprov av det angivna
    smörjmedlet , med fabrikens tillverkningskoder  som tros vara orsaken till
    motorns eller utrustningens haveri  samt att Phillips 66 personal får inspektera
    den skadade motorn eller utrustningen , ta prover och utföra laboratorietest
    på tagna prover.
   
  • Omedelbart  informerande av problem för Phillips 66 att undersöka problemet.

  • Garantin upphör att gälla om : ( 1 ) fel Phillips 66 smörjmedel  har använts för
    utrustning, ( 2 ) skadan är relaterad till användning av andra konkurrerande
    smörjmedel , ( 3 ) skadan är relaterad till motor eller maskinens/utrustningens
    modifiering , eller ( 4 ) att ägaren /operatören inte följt maskin- eller
    motortillverkarens rekommendationer för servicetidpukter.

  PHILLIPS 66 ANSVARAR INTE FÖR  (OCH TAR HÄRIGENOM INTE ANSVAR FÖR) SPECIELLA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA  SKADOR ELLER FÖRLUSTER. DENNA GARANTI GÄLLER I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER GÄLLANDE  VÅRA  MÄRKES SMÖRJMEDEL, UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅTT, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL MARKNADSFÖRDA PRODUKTER SAMT LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE.