• VEM VI BETJÄNAR

  Jordbyggnad
                                
   showel                          
  Vägbyggnad  road
  Grävmaskin operatör(er), ägare  bucket
  Skogsindustri
   lumber
  Sågverk  saw
  Åkerier
   volvo
  Stenkross  pile
  Muddring  dredging
  Borrmaskinsutrustning  hole
  Lantbruk  plow
  Gruvföretag  mining
  Serviceverkstad   tool
  Återförsäljare  barcodee
  Industri  industry